تبلیغات
برنامه نویسی با پاسکال - مبنای دو

ارائه سورس کد ها و پروژه های پاسکال تحت ویندوز!
صرفا جهت آموزش ، نه کپی برداری برای پروژه های دانشگاهی!

لطفا سورس کد های این وبلاگ را برای پرژه های دانشگاهی تون استفاده نکید ، واقعا هدف وبلاگ این نیست.
تمامی مسولیت کپی کردن و ارائه به استاد بر عهده شخص شماست نه نویسنده.

حسین

جستجو

 

مبنای دو

شنبه 9 آذر 1387   01:27 ب.ظ


نوع مطلب : سورس کدهای پاسکال ،

uses wincrt;

var
           a:array[1..20]of integer; 
           i,n:integer;
begin
           writeln('please enter a number');
           readln(n);
           i:=1;
           while n>0 do
                  begin
                          a[i]:=n mod 2;
                          i:=i+1;
                          n:=n div 2;
                  end; 
           if n<=0 then
                  begin
                          i:=i-1;
                          while i>0 do
                                        begin
                                                write(a[i]); 
                                                 i:=i-1; 
                                        end; 
                  end;
end.


نوشته شده توسط : حسین