تبلیغات
برنامه نویسی با پاسکال - تعویض قطر اصلی و فرعی ماتریس 5 در 5 به درخواست دوستان

ارائه سورس کد ها و پروژه های پاسکال تحت ویندوز!
صرفا جهت آموزش ، نه کپی برداری برای پروژه های دانشگاهی!

لطفا سورس کد های این وبلاگ را برای پرژه های دانشگاهی تون استفاده نکید ، واقعا هدف وبلاگ این نیست.
تمامی مسولیت کپی کردن و ارائه به استاد بر عهده شخص شماست نه نویسنده.

حسین

جستجو

 

تعویض قطر اصلی و فرعی ماتریس 5 در 5 به درخواست دوستان

شنبه 14 دی 1387   09:33 ب.ظ


نوع مطلب : سورس کدهای پاسکال ،سورس کدها و پروژه های درخواستی ،

uses wincrt;

var
   a : array[1..5,1..5] of integer;
   i,j,temp : integer;

begin
     for i:= 1 to 5 do
         for j:= 1 to 5 do
             begin
                  writeln('Enter a[',i,j,']');
                  readln(a[i,j]);
             end;

     temp:=a[1,1];
     a[1,1]:=a[1,5];
     a[1,5]:=temp;

     temp:=a[2,2];
     a[2,2]:=a[2,4];
     a[2,4]:=temp;

     temp:=a[4,4];
     a[4,4]:=a[4,2];
     a[4,2]:=temp;

     temp:=a[5,5];
     a[5,5]:=a[5,1];
     a[5,1]:=temp;


     for i:= 1 to 5 do
         begin
               for j:= 1 to 5 do
                   write( a[i,j]:3);
               writeln;
         end;

end.


نوشته شده توسط : حسین