تبلیغات
برنامه نویسی با پاسکال - حل دو معادله دو مجهول به روش کرامر به درخواست توحید

ارائه سورس کد ها و پروژه های پاسکال تحت ویندوز!
صرفا جهت آموزش ، نه کپی برداری برای پروژه های دانشگاهی!

لطفا سورس کد های این وبلاگ را برای پرژه های دانشگاهی تون استفاده نکید ، واقعا هدف وبلاگ این نیست.
تمامی مسولیت کپی کردن و ارائه به استاد بر عهده شخص شماست نه نویسنده.

حسین

جستجو

 

حل دو معادله دو مجهول به روش کرامر به درخواست توحید

چهارشنبه 20 آذر 1387   10:24 ب.ظ


نوع مطلب : سورس کدهای پاسکال ،سورس کدها و پروژه های درخواستی ،

Uses wincrt;

var
   a,b,c,d,e,f,x,y : real;
begin
     writeln('In Style Below :');
     writeln('ax + by = e');
     writeln('cx + dy = f');
     writeln;
     writeln('Enter a :');
     read(a);
     writeln('Enter b :');
     read(b);
     writeln('Enter e :');
     read(e);
     writeln('Enter c :');
     read(c);
     writeln('Enter d :');
     read(d);
     writeln('Enter f :');
     read(f);

     x:=((e*d-b*f)/(a*d-b*c));
     y:=((a*f-e*c)/(a*d-b*c));

     writeln;
     writeln('X = ',x:5:2);
     writeln('Y = ',y:5:2);

end.


نوشته شده توسط : حسین