تبلیغات
برنامه نویسی با پاسکال - محاسبه ب.م.م به درخواست محمد

ارائه سورس کد ها و پروژه های پاسکال تحت ویندوز!
صرفا جهت آموزش ، نه کپی برداری برای پروژه های دانشگاهی!

لطفا سورس کد های این وبلاگ را برای پرژه های دانشگاهی تون استفاده نکید ، واقعا هدف وبلاگ این نیست.
تمامی مسولیت کپی کردن و ارائه به استاد بر عهده شخص شماست نه نویسنده.

حسین

جستجو

 

محاسبه ب.م.م به درخواست محمد

یکشنبه 17 آذر 1387   08:54 ب.ظ


نوع مطلب : سورس کدهای پاسکال ،سورس کدها و پروژه های درخواستی ،

uses wincrt;

var
   m,n,r,temp : integer;
begin
     writeln('Enter two Number');
     readln(m,n);
     if m<n then
        begin
             temp:=n;
             n:= m;
             m:=temp;
        end;
     while m mod n <> 0 do
           begin
                r:=m mod n;
                m:=n;
                n:=r;
           end;
     writeln('B.M.M Of two number is : ',n);
end.


نوشته شده توسط : حسین