تبلیغات
برنامه نویسی با پاسکال - لوزی شبه خیام پاسکال

ارائه سورس کد ها و پروژه های پاسکال تحت ویندوز!
صرفا جهت آموزش ، نه کپی برداری برای پروژه های دانشگاهی!

لطفا سورس کد های این وبلاگ را برای پرژه های دانشگاهی تون استفاده نکید ، واقعا هدف وبلاگ این نیست.
تمامی مسولیت کپی کردن و ارائه به استاد بر عهده شخص شماست نه نویسنده.

حسین

جستجو

 

لوزی شبه خیام پاسکال

چهارشنبه 13 آذر 1387   02:48 ب.ظ


نوع مطلب : سورس کدهای پاسکال ،

uses wincrt;

var
   i,j,s : integer;
begin
     s:=10;
     for i:=1 to 5 do
         begin
              writeln;
              write(' ':s);
              for j:=1 to i do
                  write(j:2);
                  for j:=(i-1) downto 1 do
                      write(j:2);
              s:=s-2;
         end;
         s:=4;
     for i:= 4 downto 1 do
         begin
              writeln;
              write(' ':s);
              for j:=1 to i do
                  write(j:2);
                  for j:=(i-1)downto 1 do
                      write(j:2);
              s:=s+2;
         end;
end.


نوشته شده توسط : حسین