تبلیغات
برنامه نویسی با پاسکال - رسم مثلث عددی

ارائه سورس کد ها و پروژه های پاسکال تحت ویندوز!
صرفا جهت آموزش ، نه کپی برداری برای پروژه های دانشگاهی!

لطفا سورس کد های این وبلاگ را برای پرژه های دانشگاهی تون استفاده نکید ، واقعا هدف وبلاگ این نیست.
تمامی مسولیت کپی کردن و ارائه به استاد بر عهده شخص شماست نه نویسنده.

حسین

جستجو

 

رسم مثلث عددی

سه شنبه 12 آذر 1387   11:22 ق.ظ


نوع مطلب : سورس کدهای پاسکال ،

uses wincrt;
var
   i,j,s : integer;
begin
     s:=10;
     for i:=1 to 5 do
         begin
              writeln;
              write(' ':s);
              for j:=1 to i do
                  write(j:2);
                  for j:=(i-1) downto 1 do
                      write(j:2);
              s:=s-2;
         end;
end.


نوشته شده توسط : حسین