تبلیغات
برنامه نویسی با پاسکال - رسم جدول ضرب

ارائه سورس کد ها و پروژه های پاسکال تحت ویندوز!
صرفا جهت آموزش ، نه کپی برداری برای پروژه های دانشگاهی!

لطفا سورس کد های این وبلاگ را برای پرژه های دانشگاهی تون استفاده نکید ، واقعا هدف وبلاگ این نیست.
تمامی مسولیت کپی کردن و ارائه به استاد بر عهده شخص شماست نه نویسنده.

حسین

جستجو

 

رسم جدول ضرب

دوشنبه 11 آذر 1387   03:18 ب.ظ


نوع مطلب : سورس کدهای پاسکال ،

uses wincrt;

var
   j,i: integer;
begin
     write(' ');
     for i:= 1 to 44 do
         write('-');
     writeln;
     for i:= 1 to 10 do
         begin
              write('|':3);
              for j:= 1 to 10 do
                  write(i*j : 4);
              write('|':3);
              writeln;
         end;
     write(' ');
     for i:= 1 to 44 do
         write('-');
end.


نوشته شده توسط : حسین