تبلیغات
برنامه نویسی با پاسکال - دریافت n عدد و مشخص نمودن تعداد اعداد عضو سری فیبوناچی

ارائه سورس کد ها و پروژه های پاسکال تحت ویندوز!
صرفا جهت آموزش ، نه کپی برداری برای پروژه های دانشگاهی!

لطفا سورس کد های این وبلاگ را برای پرژه های دانشگاهی تون استفاده نکید ، واقعا هدف وبلاگ این نیست.
تمامی مسولیت کپی کردن و ارائه به استاد بر عهده شخص شماست نه نویسنده.

حسین

جستجو

 

دریافت n عدد و مشخص نمودن تعداد اعداد عضو سری فیبوناچی

دوشنبه 11 آذر 1387   11:13 ق.ظ


نوع مطلب : سورس کدهای پاسکال ،

uses wincrt;

var
   f1,f2,f3,i,cnt,a,n : integer;
begin
     writeln('Enter Number Of N');
     readln(n);
     for i:=1 to n do
         begin
              if (i<=n) then
                 begin
                      Writeln('Enter ',i,' Number');
                      readln(a);
                 end;
              f1:=0;
              f2:=1;
              f3:=1;
              while (f3<a) do
                    begin
                          f1:=f2;
                          f2:=f3;
                          f3:=f1+f2;
                    end;
              if (f3=a) then
                 cnt:=cnt+1;
         end;
     writeln('Number Of Fibo''s Number Is :',cnt);
end.


نوشته شده توسط : حسین