تبلیغات
برنامه نویسی با پاسکال - ترانهاده یک ماتریس

ارائه سورس کد ها و پروژه های پاسکال تحت ویندوز!
صرفا جهت آموزش ، نه کپی برداری برای پروژه های دانشگاهی!

لطفا سورس کد های این وبلاگ را برای پرژه های دانشگاهی تون استفاده نکید ، واقعا هدف وبلاگ این نیست.
تمامی مسولیت کپی کردن و ارائه به استاد بر عهده شخص شماست نه نویسنده.

حسین

جستجو

 

ترانهاده یک ماتریس

شنبه 9 آذر 1387   01:10 ب.ظ


نوع مطلب : سورس کدهای پاسکال ،

uses  wincrt;

var

a:array[1..3,1..3]of integer;

i,j:integer;

t:integer;

begin

for i:=1 to 3 do

for j:=1 to 3 do

begin

writeln('a[',i,j,']');

readln(a[i,j]);

end;

for i:=1 to 3 do

for j:=1 to 3 do

if j>i then

begin

t:=a[i,j];

a[i,j]:=a[j,i];

a[j,i]:=t;

end;

writeln;

for i:=1 to 3 do

begin

for j:=1 to 3 do

write(a[i,j]:4);

writeln;

end;

end.


نوشته شده توسط : حسین